معنی و ترجمه کلمه هزارم ثانیه به انگلیسی هزارم ثانیه یعنی چه

هزارم ثانیه

millisecond

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها