معنی و ترجمه کلمه هزار میلیارد چرخه به انگلیسی هزار میلیارد چرخه یعنی چه

هزار میلیارد چرخه

gigacycle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها