معنی و ترجمه کلمه هزینه بارگیرى و باراندازى از کشتى به انگلیسی هزینه بارگیرى و باراندازى از کشتى یعنی چه

هزینه بارگیرى و باراندازى از کشتى

lighterage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها