معنی و ترجمه کلمه هسته سلول قابل لقاح پس از تکمیل دوره بلوغ و ورود نطفه به درون تخم جانور به انگلیسی هسته سلول قابل لقاح پس از تکمیل دوره بلوغ و ورود نطفه به درون تخم جانور یعنی چه

هسته سلول قابل لقاح پس از تکمیل دوره بلوغ و ورود نطفه به درون تخم جانور

pronucleus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها