معنی و ترجمه کلمه هسته شناسى به انگلیسی هسته شناسى یعنی چه

هسته شناسى

nucleonics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها