معنی و ترجمه کلمه هسته به انگلیسی هسته یعنی چه

هسته

atom
core
kernel
nucleus
putamen
stone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها