معنی و ترجمه کلمه هستى جسمانى به انگلیسی هستى جسمانى یعنی چه

هستى جسمانى

corporality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها