معنی و ترجمه کلمه هشیارى به انگلیسی هشیارى یعنی چه

هشیارى

awareness
sharpness
sobriety
watchful
watchfulness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها