معنی و ترجمه کلمه همبسته به انگلیسی همبسته یعنی چه

همبسته

associate
correlated


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها