معنی و ترجمه کلمه همراه رفتن به انگلیسی همراه رفتن یعنی چه

همراه رفتن

convoy
go along

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها