معنی و ترجمه کلمه همزمان به انگلیسی همزمان یعنی چه

همزمان

concurrent
contemporary
isochronal
isochronous
simultaneity
simultaneous
synchronic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها