معنی و ترجمه کلمه همسان شدن یا کردن به انگلیسی همسان شدن یا کردن یعنی چه

همسان شدن یا کردن

homologize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها