معنی و ترجمه کلمه همسر شاهزاده به انگلیسی همسر شاهزاده یعنی چه

همسر شاهزاده

prince consort
princess
princesse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها