معنی و ترجمه کلمه همه بچه خوک هایى که در یک وهله زائیده مى شوند به انگلیسی همه بچه خوک هایى که در یک وهله زائیده مى شوند یعنی چه

همه بچه خوک هایى که در یک وهله زائیده مى شوند

farrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها