معنی و ترجمه کلمه همه پرسى به انگلیسی همه پرسى یعنی چه

همه پرسى

plebiscite
referendum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها