معنی و ترجمه کلمه همچنین به انگلیسی همچنین یعنی چه

همچنین

also
as well as
eke
too


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها