معنی و ترجمه کلمه همکار به انگلیسی همکار یعنی چه

همکار

bloke
co worker
coadjutor
cohort
competitor
cooperator
counterpart
teammate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها