معنی و ترجمه کلمه همگام شده به انگلیسی همگام شده یعنی چه

همگام شده

synchronized

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها