معنی و ترجمه کلمه همگروه به انگلیسی همگروه یعنی چه

همگروه

teammate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها