معنی و ترجمه کلمه همگینى به انگلیسی همگینى یعنی چه

همگینى

homogeneity


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها