معنی و ترجمه کلمه همیشه به انگلیسی همیشه یعنی چه

همیشه

alway
always
ay
ever
evermore
sempre
still

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها