معنی و ترجمه کلمه هم آهنگ به انگلیسی هم آهنگ یعنی چه

هم آهنگ

concordant
consonant
harmonic
homophonic
symphonic
symphonious
symphony orchestra
unisonal
unisonant
unisonous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها