معنی و ترجمه کلمه هم بیعت بالرد به انگلیسی هم بیعت بالرد یعنی چه

هم بیعت بالرد

vassal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها