معنی و ترجمه کلمه هم توان به انگلیسی هم توان یعنی چه

هم توان

isoelectric
isotonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها