معنی و ترجمه کلمه هم زدن به انگلیسی هم زدن یعنی چه

هم زدن

rile


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها