معنی و ترجمه کلمه هم زمان به انگلیسی هم زمان یعنی چه

هم زمان

contemporaneous
synchronous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها