معنی و ترجمه کلمه هم قوه به انگلیسی هم قوه یعنی چه

هم قوه

equipollent
equipotential


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها