معنی و ترجمه کلمه هم معنى به انگلیسی هم معنى یعنی چه

هم معنى

equipollent
equivalent
synonym
synonymous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها