معنی و ترجمه کلمه هم نوایى به انگلیسی هم نوایى یعنی چه

هم نوایى

homophony
symphony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها