معنی و ترجمه کلمه هم چشمى کننده به انگلیسی هم چشمى کننده یعنی چه

هم چشمى کننده

emulous
rival
vier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها