معنی و ترجمه کلمه هم گذارى به انگلیسی هم گذارى یعنی چه

هم گذارى

synthesis

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها