معنی و ترجمه کلمه هم گذارى به انگلیسی هم گذارى یعنی چه

هم گذارى

synthesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها