معنی و ترجمه کلمه هنرمند به انگلیسی هنرمند یعنی چه

هنرمند

artificer
artist
craftsman
handicraft
virtuoso

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها