معنی و ترجمه کلمه هنرهاى زیبا به انگلیسی هنرهاى زیبا یعنی چه

هنرهاى زیبا

beaux arts
fine arts
graphic arts

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها