معنی و ترجمه کلمه هنوزهم معذلک به انگلیسی هنوزهم معذلک یعنی چه

هنوزهم معذلک

still

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها