معنی و ترجمه کلمه هنگام ریزش شبنم به انگلیسی هنگام ریزش شبنم یعنی چه

هنگام ریزش شبنم

dewfall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها