معنی و ترجمه کلمه هنگام غروب به انگلیسی هنگام غروب یعنی چه

هنگام غروب

dusk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها