معنی و ترجمه کلمه هواى آرام و خشک و صافى که در اواخر پائیز در شمال ایالات متحده آمریکا مشاهده مى شود به انگلیسی هواى آرام و خشک و صافى که در اواخر پائیز در شمال ایالات متحده آمریکا مشاهده مى شود یعنی چه

هواى آرام و خشک و صافى که در اواخر پائیز در شمال ایالات متحده آمریکا مشاهده مى شود

indian summer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها