معنی و ترجمه کلمه هواى آلوده به دود و بخار به انگلیسی هواى آلوده به دود و بخار یعنی چه

هواى آلوده به دود و بخار

smog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها