معنی و ترجمه کلمه هواى گرفته و خفه به انگلیسی هواى گرفته و خفه یعنی چه

هواى گرفته و خفه

effluvium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها