معنی و ترجمه کلمه هواپیماى آبى به انگلیسی هواپیماى آبى یعنی چه

هواپیماى آبى

flying boat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها