معنی و ترجمه کلمه هواپیماى جنگى به انگلیسی هواپیماى جنگى یعنی چه

هواپیماى جنگى

battleplane
warplane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها