معنی و ترجمه کلمه هواپیماى دوباله به انگلیسی هواپیماى دوباله یعنی چه

هواپیماى دوباله

biplane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها