معنی و ترجمه کلمه هواپیمایى که مى تواند روى آب فرود آید به انگلیسی هواپیمایى که مى تواند روى آب فرود آید یعنی چه

هواپیمایى که مى تواند روى آب فرود آید

hydro airplane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها