معنی و ترجمه کلمه هوا خواهى به انگلیسی هوا خواهى یعنی چه

هوا خواهى

zealotry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها