معنی و ترجمه کلمه هوا شناس به انگلیسی هوا شناس یعنی چه

هوا شناس

weather wise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها