معنی و ترجمه کلمه هورمون مربوط به قبل از دوره حاملگى به انگلیسی هورمون مربوط به قبل از دوره حاملگى یعنی چه

هورمون مربوط به قبل از دوره حاملگى

progesterone
progestin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها