معنی و ترجمه کلمه هوس و جنون براى تقلید از رسم یا طرز فکرى به انگلیسی هوس و جنون براى تقلید از رسم یا طرز فکرى یعنی چه

هوس و جنون براى تقلید از رسم یا طرز فکرى

cult

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها