معنی و ترجمه کلمه هیئت حاکمه به انگلیسی هیئت حاکمه یعنی چه

هیئت حاکمه

governing body
top drawer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها