معنی و ترجمه کلمه هیئت رئیسه به انگلیسی هیئت رئیسه یعنی چه

هیئت رئیسه

executive
praesidium
presidium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها