معنی و ترجمه کلمه هیئت عالى مقننه در انگلیس به انگلیسی هیئت عالى مقننه در انگلیس یعنی چه

هیئت عالى مقننه در انگلیس

legislative council

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها